Po każdym przepracowanym miesiącu, ostatniego dnia miesiąca lub pierwszego dnia miesiąca następnego należy sporządzić rozliczenie godzin przepracowanych według poniższego schematu:

Imię i nazwisko Firma Stanowisko Przepracowane godziny

Rozliczenie godzin należy wysłać na adres e-mail zarplata@optimumgo.pl.

Poprawne wyliczenie oraz terminowe przesłanie powyższego rozliczenia gwarantuje otrzymanie wynagrodzenie zgodnie z terminem zawartym w umowie.