Urlop/planowaną nieobecność w pracy zgłaszamy bezpośrednio do swojego koordynatora lub na adres e-mail koordynacja@optimumgo.pl na 2 tygodnie przed terminem.