Aby uruchomić konto w polskim banku należy posiadać ważny paszport oraz dokument z nadanym numerem PESESL, a także aktywny polski numer telefonu. Należy znać polski adres zamieszkania.
Gdy w Państwa posiadaniu są już wszystkie dokumenty i informacje należy udać się do najbliższej placówki wybranego banku. Aby odnaleźć placówkę wystarczy wejść na stronę internetową wybranego banku np.

https://www.bankmillennium.pl/
https://www.mbank.pl/indywidualny/
https://www.pkobp.pl/
https://www.pekao.com.pl/
https://www.santander.pl/

i inne.